Конти Хидропласт

Конти Хидропласт е извозно ориентирана македонска компанија, за производство на ПЕ (полиетиленски) и

ПП (полипропиленски) црева и цевки. Конти Хидропласт е основана во 1975 година во Гевгелија, примарно

како мала фабрика за производство на алати и елементи од лиена пластика.

По успешниот старт потпомогнати од искуството здобиено со успешно реализираните проекти на територија

на република македонија, денес нашата компанија е извозно ориентирана, и 95% од нашите производи ги

пласираме на меѓународните пазари.

Покрај искуството, за пристап на меѓународите пазари придонесе и големата гама на производи и капацитети

со кои сме спремни да одговориме, со врвен и препознатлив квалитет по сите меѓународно признати

стандарди.

Нашата моментална производствена програма ги покрива сите полиња на примена, односно цевки и црева за

водоводни системи, канализациски системи, ПЕ и ПП шахти, цевки за транспорт на гас и нафтени деривати,

цевки и црева за заштита на телекомуникациски кабли, дренажни системи како и фитингарија за истите

соодветно димензиите, кои исто така се движат од минимален дијаметар од 12мм па се до 2000мм.

Конти Хидропласт препознатливоста на пазарот ја стекна преку квалитетна понуда и постојана примена

на флексибилност во работењето, што е многу важно во индустрија каде што комплексноста на менаџирањето

на сите процеси е прилично голема.

Еден од клучните фактори за одржливост покрај големата
конкуренција е константното ре-инвестирање во

иновативни технологии и стремеж кон генерален технолошки напредок.

Комбинацијата на сите овие клучни фактори придонесе Конти Хидропласт да игра важна улога на домашниот

и на странските пазари со постојана присутност на сите значајни и споредни инфраструктурни проекти.